Algemene voorwaarden van Club Med

1. Opgespaarde Rewards-punten voor een Club Med overnachting

De leden van het Le Club AccorHotels programma ontvangen 1 rewards-punt voor elke euro die uitgegeven is voor het totaalbedrag van een Club Med (*) forfait voor een overnachting in één van de wereldwijde Club Med etablissementen. Het uitgavenplafond is vastgesteld op € 3000 per overnachting, dat wil zeggen maximaal 3000 Rewards-punten per overnachting. Om in aanmerking te komen moet dit overnachting geboekt zijn via de telefonische boekingscentrale van de Club Med, de agentschappen van het directe Club Med netwerk of via de website clubmed.com.

Indien er sprake is van een verblijf met het hele gezin, dient de gehele reservering gemaakt te worden onder één enkel Club Med lidmaatschapsnummer.

De Rewards-punten kunnen worden gespaard op het volle tarief, met uitzondering van aanbiedingen. De Club Med is alleen verantwoordelijk voor de acceptatie van de Le Club AccorHotels kaart en bijgevolg voor het saldo van de bijgeschreven punten.

*Club Med arrangement met of zonder transport, exclusief bijkomende kosten: belastingen, lidmaatschapskosten van Club Med, excursies, administratiekosten, aankopen in de resorts.

2.Omzetten in Le Club Accorhotels partnervouchers

Elke keer wanneer het aantal bijgeschreven Rewards-punten op zijn/haar rekening de gedefinieerde grens voor de punten heeft bereikt (het saldo op het rekeningafschrift is doorslaggevend), kan het Lid zijn Rewards-punten omzetten in Le Club AccorHotels rewards-vouchers

Le Club Accorhotels partnervouchers worden geaccepteerd als volledige of gedeeltelijke betaling voor een verblijf in een van de parken van Club Med. Het verblijf moet zijn gereserveerd via het call center van Club Med of via de kantoren van het directe netwerk van Club Med in Europa (Frankrijk, België, Duitsland, Nederland, Spanje, Portugal, Israël) en in de Verenigde Staten.

3.Klachten bij partners

3.1. Le Club Accorhotelspunten sparen

Indien het lid constateert dat zijn Rewards-punten niet binnen een termijn van 6 weken na zijn overnachting in Club Med zijn bijgeschreven, kan hij een claim indienen door het claimformulier op de website AccorHotels.com in te vullen, waarop hij het motief van zijn claim invult, vergezeld van de bewijsstukken en wel binnen een termijn van 6 maand na de transactie.

Voor de bijschrijving van de Rewards-punten, moet de factuur die betrekking heeft op de claim verplicht opgesteld zijn op naam van het lid van het Le Club AccorHotels programma.

3.2. Gebruik van Le Club Accorhotels partnervoucher

Voor klachten met betrekking tot de acceptatie van Le Club Accorhotels partnervouchers door Club Med kan het lid het hiervoor bedoelde klachtenformulier gebruiken in de rubriek Hulp en contact.

Sluiten