Algemene voorwaarden van het reserveringsaanbod van huurauto's bij Europcar voor de leden van Le Club Accorhotels

1. Leden van Le Club Accorhotels kunnen een auto huren via:

 • de kantoren van Europcar in 160 landen
 • de websites van Europcar
 • het callcenter van Europcar
 • via de websites van Accorhotels en de bij Accor aangesloten hotels

2. Le Club Accorhotelspunten sparen en andere voordelen

2.1.Le Club Accorhotelspunten sparen

Leden van Le Club Accorhotels krijgen tot 1.000 Le Club Accorhotels punten voor elke huurauto. Dit is alleen geldig bij de deelnemende Europcar vestigingen in 160 landen en in combinatie met de hiervoor in aanmerking komende tarieven.

 • 250 punten voor huur van 1-4 dagen
 • 500 punten voor huur van 5-7 dagen
 • 1.000 punten voor huur van 8 dagen of meer

Leden ontvangen Le Club Accorhotels punten in verband met de huur van een auto uitsluitend indien de lidmaatschapskaart op het moment van reserveren wordt vermeld en wordt getoond bij het ophalen van het voertuig.

De Le Club Accorhotels kaart moet geldig zijn en de naam van de kaarthouder dient overeen te komen met de naam van de hoofdbestuurder die op het huurcontract staat vermeld.

Tarieven die niet in aanmerking komen voor het uitkeren van Le Club Accorhotels punten:

 • uitgaven die verband houden met de huur van een voertuig met chauffeur;
 • een bedrijfstarief;
 • een partnertarief;
 • een tarief voor werknemers van Europcar of werknemers van een partner;
 • een "Tour Operator"-voucher
 • autohuur voor rekening van een verzekeringsmaatschappij;
 • gratis huur;
 • huur van bestelwagens;
 • speciale aanbiedingen;
 • tarieven "Auto Liberté" in Frankrijk;
 • langdurige huur van meer dan vijfentwintig (25) dagen;
 • vervangend vervoer.

Ook de huur van voertuigen die geheel of gedeeltelijk worden betaald met Le Club Accorhotels partnervouchers geven geen recht op Le Club Accorhotels punten.

Het is niet mogelijk om punten voor meerdere auto's op een zelfde datum en/of plaats van verhuur en met dezelfde hoofdbestuurder te uit te keren.

2.2.Tariefvoordelen

De leden van Le Club Accorhotels hebben recht op tien procent (10%) korting op de internationale tarieven die hiervoor in aanmerking komen, zoals hieronder bepaald, op een grote keuze aan voertuigen in 160 landen en tot twintig procent (20%) korting afhankelijk van het land en de duur van de huur.

Bij de internationale tarieven van Europcar zijn de volgende zaken inbegrepen: een schadeverzekering voor de auto (CDW) (niet-afkoopbaar eigen risico), een contractuele verzekering ingeval van diefstal (TW) (niet-afkoopbaar eigen risico), inclusief belastingen en een onbeperkt aantal kilometers (in Frankrijk mogelijk beperkt tot 250 km per dag).

3. Acceptatie van Le Club Accorhotels partnervouchers

Telkens wanneer het aantal gespaarde Le Club Accorhotels punten een van te voren vastgesteld aantal heeft bereikt (het saldo van het rekeningoverzicht dient als bewijs), kan het lid zijn of haar Le Club Accorhotels punten omzetten in Le Club Accorhotels partnervouchers

Le Club Accorhotels partnervouchers worden geaccepteerd voor een volledige of gedeeltelijke betaling van de huur van een voertuig in het netwerk van deelnemende Europcar kantoren in de volgende landen:

 • Duitsland;
 • België;
 • Denemarken;
 • Spanje;
 • Frankrijk (inclusief Martinique, Guadeloupe en Réunion);
 • Groot-Brittannië;
 • Griekenland;
 • Italië;
 • Luxemburg;
 • Portugal;
 • Zwitserland;
 • Zweden;

Le Club Accorhotels partnervouchers worden geaccepteerd voor betaling van de huur van een voertuig tegen een standaardtarief. Le Club Accorhotels partnervouchers worden niet geaccepteerd voor vooruitbetaalde tarieven, overeengekomen tarieven, met inbegrip van de tarieven overeengekomen met Accor, zakelijke tarieven en Tour Operator tarieven, noch voor de tarieven voorbehouden aan werknemers van Europcar, Accor of de werknemers van partners.

4. Klachten bij partners

4.1. Le Club Accorhotels punten sparen

Als een lid constateert dat zijn Le Club Accorhotels punten niet zijn uitgekeerd binnen de maximumtermijn van 6 weken na de autohuur in een van de deelnemende kantoren van Europcar, kan een klacht worden ingediend. Dit kan door het klachtenformulier op te sturen dat beschikbaar is op de volgende website: accorhotels.com. In dit formulier moet worden uitgelegd wat het onderwerp van de klacht is en bij het formulier dienen bewijsstukken te worden gevoegd. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 6 maanden na de dag waarop het voertuig is ingeleverd. Voorwaarde voor uitkering van Le Club Accorhotelspunten is dat de bij de klacht horende factuur op naam van het lid van Le Club Accorhotels is gesteld.

4.2. Gebruik van Le Club Accorhotels partnervouchers

Voor iedere klacht met betrekking tot de acceptatie van Le Club Accorhotels partnervouchers in het netwerk van Europcar in de deelnemende landen (de lijst van deze landen staat onder punt 3.), kan het lid het hiervoor bedoelde klachtenformulier gebruiken in de rubriek Hulp en contact op de website accorhotels.com

Sluiten