Algemene voorwaarden van Lenôtre voor de leden van Le Club Accorhotels

1.Le Club Accorhotels punten sparen

Le Club Accorhotels leden ontvangen 1 Le Club Accorhotels punt voor elke bestede euro (verdiende punten berekend over het totaalbedrag van de factuur exclusief BTW) in alle winkels van Lenôtre in Frankrijk en in het restaurant Pavillon Elysées in Parijs. De leden ontvangen eveneens 1 Le Club Accorhotels punt voor elke bestede euro bij aankoop van een kookcursus van Lenôtre en voor de aankopen die de leden via de klantenservice van Lenôtre doen.

Aankopen die geheel of gedeeltelijk worden gedaan met Le Club Accorhotels partnervouchers geven geen recht op punten.

Niet te gebruiken in combinatie met aanbiedingen van andere loyalty programma's of met speciale regelingen voor medewerkers.

2.Omzetten in Le Club Accorhotels partnervouchers

Telkens wanneer het aantal gespaarde Le Club Accorhotels punten een van te voren vastgesteld aantal heeft bereikt (het saldo van het rekeningoverzicht dient als bewijs), kan het lid zijn Le Club Accorhotels punten omzetten in Le Club Accorhotels partnervouchers.

Le Club Accorhotels partnervouchers worden geaccepteerd voor een volledige of gedeeltelijke betaling van de aankopen:

  • in alle Lenôtre winkels in Frankrijk,
  • in restaurant Pavillon Elysées in Parijs,
  • van kookcursussen die door Lenôtre worden gegeven
  • die worden gedaan via de klantenservice van Lenôtre.

Le Club Accorhotels partnervouchers worden niet geaccepteerd voor de aankoop van boeken, alcoholische dranken of multimediaproducten.

3. Klachten bij partners

3.1. Punten sparen

Als een lid constateert dat zijn of haar Le Club Accorhotels punten niet zijn uitgekeerd binnen een maximumtermijn van 6 weken volgend op de aankoop bij Lenôtre, kan een klacht worden ingediend. Dit kan door het klachtenformulier op te sturen dat beschikbaar is op de volgende website: accorhotels.com. In dit formulier moet worden uitgelegd wat het onderwerp van de klacht is en bij het formulier dienen bewijsstukken te worden gevoegd. Dit dient te gebeuren binnen een termijn van 6 maanden volgend op de aankoop bij Lenôtre.

Voorwaarde voor uitkering van de punten is dat de bij de klacht horende factuur op naam van het lid van Le Club Accorhotels is gesteld.

3.2.Gebruik van Le Club Accorhotels partnervoucher

Voor klachten met betrekking tot de acceptatie van Le Club Accorhotels partnervouchers door Lenôtre kan het lid het hiervoor bedoelde klachtenformulier gebruiken in de rubriek Hulp en contact.

Sluiten