107.10 GBP

10.00P

Staying several days or just stopping over? Do not miss out on what your destination has to offer, here are suggestions for the essential things to discover, see and do.

历史和民族遗产

 • 博物馆
  伦敦国家博物馆 : 3.00 km
  大英博物院 : 8.00 km
  杜莎夫人蜡像馆 : 9.00 km
  泰特现代美术馆 : 11.00 km
  英国国立维多利亚阿伯特博物院 : 3.50 km
 • 历史建筑
  伦敦塔桥 : 11.00 km
  克辛顿宫 : 3.00 km
  圣保罗大教堂 : 9.00 km
  威斯敏斯特教堂 : 7.50 km
  艾伯特纪念堂 : 3.50 km
  英国国家艺术画廊 : 6.50 km
 • 特殊观光区
  WESTFIELD SHOPPING : 1.61 km
  伦敦地牢 : 9.00 km
  伦敦塔 : 11.00 km
  伦敦巨眼摩天轮 : 8.00 km
  大本钟 : 7.50 km
  白金汉宫 : 7.00 km

文化活动与演出

 • 娱乐/戏院区
  柯芬园 : 8.00 km
  皮卡迪里广场 : 7.00 km
  莱斯特广场 : 7.00 km
 • 歌剧院/交响乐厅/音乐厅
  皇家歌剧院 : 8.00 km
  皇家爱尔伯特音乐厅 : 3.50 km
 • 电影院区
  哈默史密斯 UGC电影院 : 0.50 km
  肯辛顿ODEON影院 : 1.50 km

附近

 • 体育场
  富勒姆足球俱乐部 : 4.00 km
 • 动物园
  伦敦动物园丽晶公园 : 8.00 km
 • 最近的主要市中心
  牛津街 : 7.50 km
  肯辛顿 : 1.50 km
  骑士桥 : 4.00 km
 • 植物园
  裘园-英国皇家植物园 : 6.00 km
 • 水族馆
  伦敦水族馆 : 8.00 km
 • 游乐场
  温莎利高乐园 : 34.00 km
  皮卡迪里广场世嘉世界 : 7.00 km

 • THE SERPENTINE KENSINGTON湖 : 4.00 km
 • 赛马场
  皇家阿斯卡赛马场 : 40.00 km
 • 运动中心
  FOUTAIN LEISURE CENTRE BRENTFORD : 4.00 km

More information and a city guide :

旅行者指南

 • 1 Shortlands
 • Hammersmith International Ctre
 • Hammersmith
 • W6 8DR 伦敦
 • 英国
 • 电话 (+44)207/6600680
 • 传真 (+44)208/7412120
 • 电子邮件 H0737@accor.com
 • 宾馆经理 :
  Mr Michael SLOAN
 • 位置和交通
 • GPS. N 51° 29' 31.61''  W 0° 13' 11.13''

查询过的酒店


  酒店分类(法国 1 至 5 星级)符合当地法规设定的标准。